NGÀY KHAI ĐẠO 2004 TẠI B̀NH ĐỊNH VÀ SAIGON

Quang Mai

Vào các ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng tám năm Giáp Thân (05 & 06/10/2004 - GVN) Tại Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan (Thị trấn Tam Quan, B́nh Định, Vietnam) và Nam Thành Thánh Thất (124-126 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Saigon, Vietnam) đă long trọng tổ chức lễ kỹ niệm NGÀY KHAI ĐẠO và tuyên bố năm đạo thứ 80.

 Ngày này 80 năm trước, (thứ tư, 29/6/1926 - 23/8 năm Bính Dần) tại tư gia vị Tiền khai Nguyễn Văn Tường (cụ Kư Nguyễn Văn Tường, nhà riêng về sau thành Thánh thất Cầu Kho và nay là Nam Thành Thánh Thất) tọa lạc tại hẽm đường Galliéni (về sau hẽm thuộc đường Trần Hưng Đạo và nay là đường Nguyễn Cư Trinh) các vị Tiền Khai đắc lịnh Thiêng Liêng được triệu tập để KHAI ĐẠO CAO ĐÀI và lập tờ KHAI TỊCH ĐẠO gồm 28 vị Tiền Bối đại diện cho 247 Tín Đồ đầu tiên có tên trong sổ bộ Đạo, để đến ngày 07/10/1926 (tức 01/9/Bính Dần - về sau các môn đồ đầu tiên của Đức Cao Đài gọi là ngày KHAI TỊCH ĐẠO) hai vị Đầu Sư Lê Văn Trung, Lê Văn Lịch tŕnh bản Tuyên ngôn Đại Đạo đến Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là ông Le Fol.

 Ngay sau đó 3 đoàn Thiên Sứ được cử đi truyền bá nền Đại Đạo vừa tṛn một tháng một ngày th́ được ân triệu về Thánh thất Cầu Kho để vỏn vẹn bốn ngày sau (19/11/1926 tức 15/10/Bính Dần) làm lễ Khánh Thành Từ Lâm Tự (G̣ Kén, Tây Ninh); Khai Tịch Đạo Nữ Phái; lễ bái mạng Đức Chí Tôn tấn phong hàng Giáo Phẩm đầu tiên của nền Đại Đạo. Đồng  thời, ngày ấy chính là là ngày làm lễ KHAI MINH ĐẠI ĐẠO (nay c̣n gọi là ngày Hoằng Khai Đại Đạo - ngày công khai Đạo với nhơn sanh). Từ đó địa điểm Toà Thánh Tây Ninh đựợc xem như Tổ Đ́nh, c̣n Thánh thất Cầu Kho là nơi phát tích của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

 Lễ kỹ niệm ngày Khai Đạo năm nay, tại Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan được tổ chức theo một chương tŕnh đơn giăn mà hiện thực:

 Tại Thánh Điện đang trùng tu dỡ dang và vừa tổ chức lễ Nghinh An Thánh Vị hôm 01/8/Giáp Thân, Hội Đồng Chưởng Quản Lưỡng Đài cùng Chức Sắc và nam nữ Tín Hữu hội tập dâng lễ cầu nguyện Chí Tôn, tiếp đó ôn lại truyền thống lịch sử Đại Đạo từ ngày hoằng khai đến đương thời, đồng thời suy gẫm những Đạo sự đă làm được và những kế hoạch chưa hoàn thành đối với Thiêng liêng và Nhơn sanh Tín hữu, trong đó có việc nhất tâm hoàn thành bằng được ngôi Thánh Điện đang tái thiết là mối bận tâm hàng đầu của Nhơn sanh và Chức sắc.

 Trong khi đó, tại Nam Thành Thánh Thất, lễ kỹ niệm ngày Khai Đạo được cữ hành theo truyền thống:

 - Tư thời 22/8 rạng 23/8/Giáp Thân: Lễ cầu nguyện Đức Chí Tôn, kỹ niệm Khai Đạo.

- Mẹo thời 23/8/Giáp Thân: Lễ thượng linh phướng.

- Buổi sáng 23/8/Giáp Thân, từ 08 đến 11g30: Lễ hội kỹ niệm tại Giảng đường.

- 11h30: Tịnh trai, Trà đàm, Giao lưu nội bộ.

- 12g00: Đại lễ Cầu nguyện.

- 16g00: Hoàn măn.

 Thành phần tham dự lễ có sự hiện diện của :

- Quư vị Thân hào, Nhân sỹ, Đại diện Tôn giáo bạn, các nhà hảo tâm...

- Các Phái đoàn Đại diện Hội Thánh Tiên Thiên, Hội Thánh Truyền Giáo, Minh Chơn Đạo, Bạch Y Liên Đoàn Chơn Lư, Cao Thượng Bửu Ṭa, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư Đại Đạo, Liên Hoa Cửu Cung Thiên Đạo Học Đường và đông đảo Đại diện các Hội Thánh, Thánh sở, Thánh Thất, Thánh Tịnh sở tại và các tỉnh.

- Chức sắc, Chức việc đương nhiệm; cựu Chức sắc, Chức việc cùng Tín Hửu Nhơn sanh trực thuộc Cầu Kho, Nam Thành và các Chi Phái bạn.

 Buổi lễ đă kết thúc mỹ măn trong tinh thần hoà đồng Chi phái, liên giao, đoàn kết và tương trợ...

 Hai địa điểm hội lễ đă quy tụ ước tính khoảng 1.800 Tín hửu và Quan khách,

Asia-Religion.net