CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Năm thứ 79

HUỲNH-ĐẠO THIÊN-KHAI

THIÊN-LƯ BỬU-T̉A

12695 Sycamore Ave., San Martin, CA 95046, USA - Tel:(408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org

____________

San Martin, ngày 15 tháng 5 năm 2004

THƠ  MỜI THAM DỰ

TUẦN LỄ T̀M VỀ MINH-TRIẾT VÀ HỘI-NGỘ T̀NH THƯƠNG 2004

            Kính gởi: Chư Chức sắc, Đạo trưởng, Niên trưởng, Hiền tài, Chức việc, Đạo tâm nam nữ tại các Cơ quan hay Thánh sở Cao-Đài, cùng Chư Tín hữu bốn phương.

            Kính thưa Chư hiền Liệt vị,

            Thiên-Lư Bửu-Ṭa chúng tôi sẽ tổ chức một tuần lễ tu học với tên gọi:

Tuần lễ t́m về Minh-triết và Hội ngộ T́nh thương

từ ngày 28-8 đến ngày 4 tháng 9-2004

nhằm vào ba mục tiêu chính yếu như sau:

            1) Thắt chặt t́nh tương thân ḥa ái giữa những người cùng có đức tin vào Thượng-Đế, đấng tối cao mà tín hữu Cao Đài kính xưng là THẦY. Trong tiếng Việt chúng ta, chữ THẦY có nghĩa Ngài là Đức TÔN SƯ dắt d́u, giáo hóa vạn linh, đồng thời c̣n có nghĩa Ngài là Đấng CHA LÀNH sinh thành, trưởng dưỡng muôn loài.

            2) Trong những ngày này chúng ta sẽ cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau để đẩy mạnh phần Tâm pháp. Đối với tôn giáo nào cũng vậy, Tâm pháp chínhchiếc ch́a khóa vàng khai mở mọi bế tắc, giải tỏa mọi vướng mắc từ nội tâm đến ngoại cảnh, hầu đem lại sự an b́nh, trật tự cho chính ḿnh, cho tha nhân, cho tổ chức hay cộng đồng dân tộc và nhân loại; Tâm pháp đồng thời cũng là phương tiện nhiệm mầu giúp người tu mở rộng ḷng từ bi bác ái đối với mọi người mọi vật.

            3) Là những môn đệ của Đức Chí-tôn THƯỢNG-ĐẾ, trước hiện t́nh cơ đạo và nỗi đau khổ muôn trùng của nhân loại, chúng ta sẽ thẩm định xem ḿnh cần kíp phải làm ǵ để rạng danh THẦY, để ơn cứu độ Kỳ Ba của THẦY sớm được thấm nhuận khắp cả chúng sanh trong thời hạ nguơn mạt kiếp.

            Địa điểm tổ chức dự định đặt tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa. Trong trường hợp số lượng ghi danh tham dự đông đảo, Thiên-Lư Bửu-Ṭa không đủ pḥng ốc th́ địa điểm tổ chức sẽ được dời về một trung tâm thích hợp do Ban tổ chức mướn và tham dự viên sẽ đóng tiền ăn ở suốt thời gian tham dự tuần lễ tu học, kể cả các phụ phí như thuê xe bus cho tham dự viên đi tham quan các thắng cảnh hay kỳ quan (nếu có).

            Thành phần Ban tổ chức: Bước đầu là Hội đồng Quản trị và Chư hiền tại Thiên-Lư Bửu-Ṭa, nhưng kính mong Chư hiền Liệt vị tại các Cơ quan hay Thánh sở hợp tác để thành phần Ban tổ chức đông đảo, đại diện cho nhiều cơ sở hơn.

            Trạng thái tinh thần trong tuần lễ tu học: Thanh tịnh, vui vẻ, cởi mở, tương kính, tương thân, ḥa ái, trật tự và xây dựng.

            Vậy chúng tôi xin trân trọng thông báo tin này đồng thời kính mời Chư hiền Liệt vị vui ḷng sắp xếp thời giờ đến tham dự tuần lễ tu học với ba mục tiêu như đă nêu trên. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp đón Quư vị cùng đón nhận những đóng góp ư kiến xây dựng quư báu cho cơ Đạo ngày càng hanh thông, phát triển để quyền pháp Đạo ngày càng trở nên bề thế, vững vàng. Có như vậy chúng ta mới đủ uy tín và khả năng dương cao ngọn cờ Đại Đạo trong bối cảnh và thời kỳ mà tôn giáo đang đóng vai tṛ vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng tác động đến sự mất c̣n của nhân loại.

            Để có thể nắm vững t́nh h́nh nhân số tham dự “Tuần lễ t́m về Minh-triết và Hội ngộ T́nh thương” và kịp thời lo liệu việc tổ chức, xin Chư hiền Liệt vị vui ḷng gửi thư ghi danh (theo mẫu đính kèm) về Thiên-Lư Bửu-Ṭa ngày 30-6-2004 là thời hạn chậm nhất. Nếu Quư vị hợp tác hay trợ giúp trong công việc tổ chức, xin vui ḷng cho chúng tôi biết càng sớm càng tốt danh tánh, địa chỉ và số điện thoại của Quư vị để tiện liên lạc và chính thức kính mời gia nhập Ban tổ chức. Mặt khác, chúng tôi xin Quư vị đang có trách nhiệm điều hành đạo sự tại các địa phương vui ḷng kịp thời phổ biến rộng răi văn thư này và động viên đạo hữu thuộc Quư Cơ quan hay Thánh sở ghi danh tham dự càng đông càng tốt, nhất là giới thanh niên, sinh viên.

            Thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ-TÔN, Đức DIÊU-TR̀ và các Đấng Thiêng liêng siêu đẳng phù hộ Chư hiền Liệt vị vạn sự an lành, thân tâm thường lạc.

            Trân trọng kính chào và mong được đón tiếp Quư vị trong t́nh đồng đạo.

            T.M. Hội đồng Quản trị Thiên-Lư Bửu-Ṭa

            Chánh Hội trưởng,

            (Kư tên và đóng mộc)

            Phối Sư Ngọc Tuyết Tiên

 

            Cước chú: Sau khi biết rơ số lượng tham dự viên và ước lượng được quy mô của kỳ tổ chức này, chúng tôi sẽ kính gởi đến Quư tham dự viên văn thư xác định địa điểm tổ chức và các chi tiết liên quan đến “Tuần lễ t́m về Minh-triết và Hội-ngộ T́nh thương”.

Bấm vào đây để lấy >>> Thư ghi danh tham dự

Bấm vào đây để coi >>> Chương tŕnh

 

Asia-Religion.net