NGÀY  GẶP  GỠ  VĂN  HÓA  THƯỜNG  NIÊN  VIỆT  NAM

 HẢI NGOẠI

lần đầu tiên được tổ chức tại Bruxelles,

tháng 08 năm 2008

 

 

Với sự hợp tác của các hiệp hội văn hóa, các cơ sở truyền thông VNHN, NGÀY GẶP GỠ VĂN HÓA THƯỜNG NIÊN VIỆT NAM HẢI NGOẠI lần đầu tiên được tổ chức tại Trung Tâm Văn hóa Maison N.D. du Chant d’Oiseau, Bruxelles, Vương quốc Bỉ, vào cuối tháng 08 năm 2008 (Từ chiều thứ sáu 29 tháng 08 năm 2008 đến sáng thứ hai ngày 01 tháng 09 năm 2008).

Trên 60 người từ các quốc gia Âu châu và hàng chục người trong các đoàn thể văn hóa và các cộng đồng người Việt hải ngoại tại Vương quốc Bỉ [với tư cách cá nhân hoặc đại diện các hiệp hội văn hóa và cồng đồng] đă tham dự NGÀY GẶP GỠ VĂN HÓA THƯỜNG NIÊN VIỆT NAM HẢI NGOẠI lần đầu tiên nầy.

Một pḥng triển lăm thường trực được khai trương trong Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa tại Bruxelles để trưng bày những tác phẩm của các tác giả hiện diện cũng như của nhiều học giả từ xa gửi đến: sách, báo, CD, DVD…, các thông tin, h́nh ảnh, các dự án sinh hoạt của các tổ chức văn hóa VNHN

 

 

 

 

 

 

Diễn tiến sinh hoạt :

 

Sáng thứ bảy 29 tháng 08, 2008, sau lời chào mừng của Ô. Nguyễn Đăng Trúc đại diện Ban Tổ Chức, năm thuyết tŕnh viên sau đây đă tuần tự chia sẻ các đề tài chung quanh chủ đề ‘Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại: thực tại và ư nghĩa’:

 

- Hồng Kim Linh, tiến sĩ văn chương tại Institut Catholique de Paris và tại ĐH Sorbonne, Paris, Pháp, tŕnh bày đề tài: "Thử đi t́m Hồn Việt qua cách khảo sát ngôn ngữ để góp phần phát huy căn tính Việt tộc".

- Nguyễn Thái Hợp, tiến sĩ triết học và thần học luân lư, gs tại các ĐH Gioan XXIII, Lima, Pérou, ĐH Thánh Thomas d’Aquin , (Angelicum), Rôma, Ư, ĐH KHXH và Nhân Văn, Sài g̣n, tŕnh bày đề tài: "Văn hóa Việt Nam trong thời toàn cầu hóa".

- Lê Mộng Nguyên, tiến sĩ luật học, gs luật khoa ban công pháp tại ĐH Paris, viên sĩ Hàn lâm Viện Hải Ngoại của Pháp quốc, tŕnh bày đề tài: "Chung đụng văn hóa xă hội tại Việt nam trong thời kỳ giữa hai cuộc đại chiến".

- Bùi Hạnh Nghi, tiến sĩ văn chương, cao học kinh tế, tiến sĩ luật học, nguyên giám đốc ngân hàng Napoli tại Đức, tŕnh bày đề tài: "Thân phận lưu vong".

- Nguyễn Đăng Trúc, tiến sĩ triết học, gs tại ĐH Minh Đức, VN, trước 1975 và ĐH Strasbourg (PK thần học), Pháp, tŕnh bày đề tài: "Văn hóa và thân phận lưu đày của con người".

 

Chiều thứ bảy 30 tháng 08, 2008 từ 15 giờ đến 17 giờ: phần phát biểu tự do và tham luận của một số tham dự viên:

 

- Nguyễn Văn Hướng, bút hiệu Hoài Việt, tiến sĩ khoa học, nghiên cừu viên tại Viện Pasteur, Paris, chủ tịch Hội Bạn Văn, chủ nhiệm tập san "Làng xưa phố cũ" và "Duo", phát biểu bài tham luận: "Thi họa Việt, Pháp và sự trao đổi văn hóa Việt, Pháp".

- Hoàng Đức Phương, tiến sĩ khoa học, sáng lập Hội Văn Hóa VN tại Sarcelles, Pháp, phát biểu về đề tài: "Văn hóa, chất liệu kết hợp để thoát hiểm".

- Nguyễn Hiền, dược sĩ, hội trưởng Hội Văn Hóa ‘Cái Đ́nh’, Ḥa Lan, phát biểu bài tham luận: "Cộng đồng người Việt hải ngoại và sự phát triển văn hóa Việt-Nam".

- Trịnh Khải, nguyên tổng thanh tra Bộ giáo dục VNCH, kỹ sư lư hóa (responsable de Projet Schlumberger Insdustries ở Pháp), phát biểu bài tham luận: "Văn hóa và chính trị qua chế độ cộng sản VN với chiến lược xâm lăng Trung cộng".

 

- Nguyễn Khắc Tiến Tùng, tiến sĩ triết học, gs tại ĐH Leipzig, Đức quốc, phát biểu bài tham luận: "1949-1954, về một một thời văn học nghệ thuật bị lăng quên"

 

- Đinh Lâm Thanh, cao học kinh tế, nhà văn sáng lập Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do, tổ chức nhà xb Sàig̣n tại CA, HK, phát biểu bài tham luận: "Tương quan văn hóa và chính trị"

 

 

    • Tối thứ bảy 30 tháng 08, 2008 từ 21 giờ đến 23 giờ:

 

- Lược khảo về nhạc tiền chiến và tŕnh diễn nhạc của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên. Ông Phạm Hồng Lam điều hợp chương tŕnh. Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện, Thiên Lư, Đoàn Công Dũng đệm nhạc, với các giọng hát của Đoàn Công Đức, Mai Thi Ngọc Hương và Nguyễn Thị Lệ-Thu.

 

Sáng chủ nhật 31 tháng 08, 2008 từ 9 giờ đến 12 giờ: Tŕnh bày và thảo luận các dự án văn hóa:

 

- Dự án NGÀY GẶP GỠ VĂN HÓA THƯỜNG NIÊN VIỆT NAM HẢI NGOẠI do kỹ sư Nguyễn Minh Chính điều hợp: * Phúc tŕnh về tiến tŕnh vận động dự án. * Tŕnh bày nội dung dự án. * Thảo luận và đi đến các quyết định do tham dự viên biểu quyết :

a/ Các tham dự viên với tư cách cá nhân hoặc tổ chức của ḿnh đồng ư tham gia việc khai sinh và tổ chức sinh hoạt văn hóa lấy tên NGÀY GẶP GỠ VĂN HÓA THƯỜNG NIÊN VIỆT NAM HẢI NGOẠI (NGGVHVNHN).

b/ NGGVHVNHN nằm trong khuôn khổ của Câu Lạc Bộ Văn Hóa được điều hành bởi một Ban Điều Hợp (BĐH) do những người tham gia NGGVHVNHN đề cử.

c/ Tham dự viên NGGVHVNHN lần đầu (2008 tại Bruxelles) đề cử BĐH cho nhiệm kỳ 2008-2009, gồm 12 thành viên sau đây: Trần Viết Khoái, Nguyễn Hiền, Quách Vĩnh Thiện, Nguyện Đăng Trúc, Phạm Hồng Lam, Nguyễn Minh Chính, Nguyễn Quốc Bảo, Đoàn Công Đức, Nguyễn Quư Sơn, Phùng Trọng Kiệt, Phan Đ́nh Vĩnh Trinh, Lâm Chi Thiên Lư, (BBT mời 5 vị cố vấn thường trực cho BĐH: các Ô Nguyễn Văn Tánh, Nguyễn Bá Lệ, Đỗ Văn Bùi, Đinh Lâm Thanh, Phùng Hoàng Minh).

d/ Các tham dự viên quyết định NGGVHVNHN lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Văn hóa Maison N.D. du Chant d’Oiseau, Bruxelles, Vương quốc Bỉ, vào cuối tháng 08 năm 2009, từ chiều thứ sáu 28 tháng 08 đến sáng thứ hai 31 tháng 08 năm 2009.

      -  Dự án thành lập Học Viện Nhân Văn Và Nghệ Thuật VNHN do Ông Nguyễn Đăng Trúc, hội trưởng hội Convergence (Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ) tŕnh bày.

 

 

 

Chiều chủ nhật 31 tháng 08, 2008 từ 15 giờ đến 19 giờ:

 

- Nguyễn Văn Thành, gs ĐH Huế, gs trưởng ban tâm lư Phân Khoa Nhân Văn Và Nghệ Thuật, ĐH Minh Đức (trước 1975), chuyên gia tâm lư bên cạnh những trẻ em bị bịnh tâm thần, thuyết tŕnh về đề tài: "Con đường bao dung trong văn hóa và huyền sử Việt nam."

- Giới thiệu những bản trường ca phổ nhạc toàn bộ tác phẩm Kim-Vân-Kiều của Nguyễn Du do nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện sáng tác (Ks Nguyễn Minh Chính giới thiệu thân thế, Gs Lê Mộng Nguyên giới thiệu sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện)

- Tổng kết về NGGVHVNHN lần đầu tại Bruxelles năm 2008.

 

 

Tối chủ nhật 31 tháng 08, 2008 từ 21 giờ đến 23 giờ:

 

Sinh hoạt văn nghệ nội bộ và chụp h́nh lưu niệm.